ผู้โชคดีจากกิจกรรม ดูละครดีมีรางวัล

ประกาศรางวัล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ดูละครดีมีรางวัล
6686228 XXXX ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท
6682880 XXXX ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนตุลาคม 2562
ดูละครดีมีรางวัล
6696825 XXXX ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท
6685937 XXXX ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท
6696880 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนกันยายน 2562
ดูละครดีมีรางวัล
6685425 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท
6693169 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ดูละครดีมีรางวัล
6663330 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท
6661636 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท
6687116 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ดูละครดีมีรางวัล
6685296 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท
6661268 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท
6664941 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท
6698247 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท
6683886 xxxx ทอง 1 สลึง มูลค่า 5,460 บาท

ผู้โชคดีจากกิจกรรม ดูละครดีมีรางวัล และ ซิทคอมควิซ

ประกาศรางวัล ประจำเดือนมิถุนายน 2562
6664031 xxxx โทรศัพท์มือถือ Huawei Y9 มูลค่า 7,000 บาท
6661518 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
6698071 xxxx โทรศัพท์มือถือ Huawei Y9 มูลค่า 7,000 บาท
6680721 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6698581 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6698895 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6698692 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6698769 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนเมษายน 2562
6681832 xxxx โทรศัพท์มือถือ Huawei Y9 มูลค่า 7,000 บาท
6680848 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6684056 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6688445 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6697013 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6665394 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนมีนาคม 2562
6685393 xxxx โทรศัพท์มือถือ Huawei Y9 มูลค่า 7,000 บาท
6692991 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6688325 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6662986 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6698576 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6662162 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6690240 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
6686163 xxxx โทรศัพท์มือถือ Huawei Y9 มูลค่า 7,000 บาท
6689680 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6686509 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6681852 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6692691 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6694483 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6694336 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6686980 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
6693248 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 500 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนมกราคม 2562
6695113 xxxx สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,050 บาท
6687581 xxxx สร้อยคอทองคำ 25 สตางค์ มูลค่า 5,375 บาท
6695882 xxxx สร้อยคอทองคำ 25 สตางค์ มูลค่า 5,375 บาท
6697089 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6689056 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6686330 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6681104 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6689460 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6687070 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6696749 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6695834 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6683261 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6686189 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6662896 xxxx sumsung tab a7 มูลค่า 5,000 บาท
6689236 xxxx Central Gift Voucher มูลค่า 300 บาท
6693383 xxxx Central Gift Voucher มูลค่า 300 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนธันวาคม 2561
6697215 xxxx สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,050 บาท
6681984 xxxx สร้อยคอทองคำ 25 สตางค์ มูลค่า 5,375 บาท
6683018 xxxx สร้อยคอทองคำ 25 สตางค์ มูลค่า 5,375 บาท
6661980 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6663941 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6663162 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6684553 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6661268 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6688053 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6684686 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6692878 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6681818 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6684474 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6662562 xxxx sumsung tab a7 มูลค่า 5,000 บาท
6680363 xxxx Central Gift Voucher มูลค่า 300 บาท
6680031 xxxx Central Gift Voucher มูลค่า 300 บาท

ประกาศรางวัล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
6699065 xxxx สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,050 บาท
6681305 xxxx สร้อยคอทองคำ 25 สตางค์ มูลค่า 5,375 บาท
6664305 xxxx สร้อยคอทองคำ 25 สตางค์ มูลค่า 5,375 บาท
6665249 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6692382 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6698665 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6698247 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6663834 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6661636 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6685296 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6697046 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6687681 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6663013 xxxx tesco lotus Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
6698389 xxxx sumsung tab a7 มูลค่า 5,000 บาท
6666089 xxxx Central Gift Voucher มูลค่า 300 บาท
6689667 xxxx Central Gift Voucher มูลค่า 300 บาท

ดำเนินการโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
สอบถามเพิ่มเติม โทร *12399 แกรมมี่คอลเซ็นเตอร์